ابزار کاربر

ابزار سایت


question88

چرا بايد غذاي روزانه را در 5 يا 6 وعده مصرف كنيم؟

گنجاندن 6-5 وعده اولاً اشتهاي شما را كنترل مي كند. برنامه منظم با 6-5 وعده غذايي باعث تنظيم متابوليسم بدن شده و در روند كاهش وزن شما كمك كننده خواهد بود. در ضمن بيش از 6-5 وعده نيز ريزه خواري را به همراه دارد و خلاف آن اگر فاصله زياد بين وعده هاي غذايي زياد شود ممكن است اشتهاي زيادي داشته باشيد و دچار پرخوري شويد.

question88.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)