ابزار کاربر

ابزار سایت


question90

خوردن ليوان آب سرد، صبح به صورت ناشتا در روند كاهش وزن تاثير دارد؟

در طول يك برنامه كاهش وزن صحيح به خوردن آب زياد توصيه مي شود. چرا كه براي بسياري از واكنش ها و سوخت و سازهاي بدن به آب نياز است. چرا كه آب كالري ندارد ولي براي شادابي پوست و مو و دادن احساس سيري بيشتر به شما كمك كننده است. ولي زمان مصرف آب تاثيري در روند كاهش وزن ندارد، سعي كنيد 8-6 ليوان آب به خصوص در فصول گرم سال مصرف كنيد.

question90.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)