ابزار کاربر

ابزار سایت


question92

جانشين هاي غذايي چه هستند؟

گروه هاي غذايي به 7 دسته تقسيم مي شوند. غذاهاي نشاسته اي، گوشت ها، ميوه ها، سبزيجات، لبنيات، چربي ها و قندهاي ساده. هر كدام از اين گروه ها شامل غذاهايي است كه هر واحد آن كالري معيني دارد. مواد غذايي در يك گروه در صورت بروز اتفاق ها مانند: محدوديت سفر، ممنوعيت آن غذا و يا عدم تمايل به مصرف آن قابل جايگزيني با يكديگر هستند. مانند 1 واحد غذاهاي نشاسته اي كه برابر با 1 كف دست نان يا 1/2 فنجان برنج يا پاستا است و اين مواد غذايي از نظر مقدار كالري مشابه و قابل جانشيني با يكديگرند.

question92.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:46 (ویرایش خارجی)