ابزار کاربر

ابزار سایت


question95

آيا مي توانم به جاي آب از آب ميوه، شير يا دوغ استفاده كنم؟

خير به اين دليل كه نوشيدني هاي مذكور حاوي كالري هستند در صورتي كه آب كالري ندارد. هيچك نوشيدني جايگزين آب نخواهد شد.

question95.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)