ابزار کاربر

ابزار سایت


quick_braising

تفت آب پزی سریع

این یعنی پختن سبزیجات با آب خودشان پس از سرخ شدن با مقدار اندکی چربی یا روغن. کمی مایع (آب، شراب، سس گوجه، آب مواد پخته شده) را میتوان از ابتدا و در صورت دلخواه بیافزایید تا فرایند پخت آغاز شود. روی حرارت آرام بپزید و در آن را ببندید تا طعم ها با هم ترکیب شده و سبزیجاتی نرم تر بدست دهد. این روش به ویژه برای کدو، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و موسیر به کار میرود.

quick_braising.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)