ابزار کاربر

ابزار سایت


quick_braising

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


تفت آب پزی سریع

این یعنی پختن سبزیجات با آب خودشان پس از سرخ شدن با مقدار اندکی چربی یا روغن. کمی مایع (آب، شراب، سس گوجه، آب مواد پخته شده) را میتوان از ابتدا و در صورت دلخواه بیافزایید تا فرایند پخت آغاز شود. روی حرارت آرام بپزید و در آن را ببندید تا طعم ها با هم ترکیب شده و سبزیجاتی نرم تر بدست دهد. این روش به ویژه برای کدو، قارچ، گوجه فرنگی، پیاز و موسیر به کار میرود.

quick_braising.1455615877.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)