ابزار کاربر

ابزار سایت


ree_gender

ارتباط جنسیت و انرژی مصرفی در حال استراحت

زمان بلوغ، غدد جنسی هورمون های جنسی (در زنان استروژن و پروژسترون و در مردان تستوسترون) را ترشح می کند. هورمون ها میتوانند REE را تحت تاثیر قرار دهند.

در زنها اشتها همزمان با دوره قاعدگی بالا و پایین میرود. در حقیقت، این نوسان در امتداد آنچه برای REE اتفاق می افتد، رخ می دهد. REE درست قبل از تخمک گذاری یا همزمان با آن افزایش می یابد. اشتها زمانی که خونریزی قاعدگی شروع میشود در بالاترین حد است و سپس به سرعت پایین می آید. در واقع درست قبل از شروع قاعدگی گرسنه تر و نیاز به انرژی بیشتر میشود. تولید تستوسترون فراوان در مردها هم تاثیر زیادی بر نیاز انرژی بدن آنها دارد همچنین استخوان های مردان به طور طبیعی متراکم تر است و بنابراین کمتر وابسته به کلسیم موجود در رژیم غذایی یا کلسیم مکمل برای جلوگیری از پوکی استخوان (استئوپوروز، از دست دادن شدید بافت استخوانی) در اواخر زندگی می باشد. مردان دچار قاعدگی نمی شوند بنابراین تنها به یک سوم آهن مصرفی زنان نیاز دارند. تستوسترون، هورمون مردانه، رشد و عضله و استخوان را تسریع میکند و استروژن، بافت چربی را افزایش میدهد. در نتیجه، بدن مرد به طور متوسط نسبتاً عضلانی تر است و بدن زن به طور متوسط نسبتاٌ چربی بیشتر دارد. این بدان معنی است که متوسط REE مردان حدود ده درصد بالاتر از متوسط REE زنان است. این از نظر عملی یعنی یک مرد می تواند از یک زن هم وزن و همسن خود که به اندازه او فعالیت فیزیکی انجام میدهد حدود ده درصد بیشتر غذا بخورد و در عین حال وزن خود را ثابت نگه دارد.

هیچ گونه رژیم غذایی نمی تواند این وضعیت را تغییر دهد. زنی که به شدت ورزش میکند ممکن است چربی بدنش را به حدی کاهش دهد که دیگر قاعده نشود، اما باز هم نسبت به یک مرد هم وزن خود چربی بیشتری دارد. اگر او به اندازه یک مرد بخورد و همان میزان فعالیت فیزیکی داشته باشد، باز هم برای ثابت نگه داشتن وزنش کالری کمتری نسبت به یک مرد نیاز دارد. وزن عضله بیشتر از چربی است.

ree_gender.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)