ابزار کاربر

ابزار سایت


resting_energy

انرژی در حال استراحت

بدن حتی در حال استراحت مشغول فعالیت است، میزند. ریه ها منبسط و منقبظ میشوند. روده ها غذا را هضم می کنند. کلیه، مواد مغذی را فرآوری میکند. غدد هورمون ها را ترشح میکنند. غضلات معمولاٌ به آرامی منقبض میشوند. سلول ها با یکدیگر پیام های الکتریکی ارسال و دریافت میکنند و مغز به طور مدوام به همه قسمت های بدن پیغام می فرستد. انرژی ای که بدن برای انجام این کارها در حالت استراحت نیاز دارد، انرژی مصرفی در حالت استراحت یا به اختصار REE گفته میشود. به REE متابولیسم پایه نیز می گویند که شصت تا هفتاد درصد انرژی مورد نیاز روزانه را شامل میشود. انرژی مصرفی در حالت استراحت به چهار عامل بستگی دارد؛ وزن، قد، سن و جنسیت

در حالت های خاص، عوامل دیگری هم بر REE تاثیر دارند.

resting_energy.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)