ابزار کاربر

ابزار سایت


say_no_to_insist

در برابر اصرارکنندگان به غذا خوردن مقاومت کنید

ما اغلب تصور می کنیم که وقتی از خوردن آنچه کسی به ما تعارف می¬کند، امتناع می ورزیم در واقع به احساسات و عواطف او لطمه می زنیم و ناراحتش می کنیم. در حالی که چنین نیست. آنان یا اصلا حساسیتی نسبت به این رفتار ما ندارند و حس منفی در وجودشان شکل نمی گیرد یا اینکه یک واکنش معمولی و مودبانه بروز می دهند. اگر تصورتان این است که با رد کردن غذایی که به شما تعارف می شود باعث ناراحتی و دلخوری آن فرد می شوید، از خودتان بپرسید:

  1. اگر من آن غذا را بخورم و برنامه غذایی ام را رها کنم و نادیده بگیرم، آیا خودم ناراحت و دلسرد نخواهم شد؟
  2. چرا برای من راضی کردن یک نفر دیگر، مهم تر از تندرستی و خورسند بودن خودم است؟

مادامی که رفتار شما مودبانه و قاطع باشد، مستحق و شایسته اید که آنچه برایتان مفید است را انجام دهید. افرادی که اصرار و تعارف زیاد به خوردن می کنند غیر منطقی رفتار میکنند و نه شما.

say_no_to_insist.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)