ابزار کاربر

ابزار سایت


say_no_to_insist

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


در برابر اصرارکنندگان به غذا خوردن مقاومت کنید

ما اغلب تصور می کنیم که وقتی از خوردن آنچه کسی به ما تعارف می¬کند، امتناع می ورزیم در واقع به احساسات و عواطف او لطمه می زنیم و ناراحتش می کنیم. در حالی که چنین نیست. آنان یا اصلا حساسیتی نسبت به این رفتار ما ندارند و حس منفی در وجودشان شکل نمی گیرد یا اینکه یک واکنش معمولی و مودبانه بروز می دهند. اگر تصورتان این است که با رد کردن غذایی که به شما تعارف می شود باعث ناراحتی و دلخوری آن فرد می شوید، از خودتان بپرسید:

  1. اگر من آن غذا را بخورم و برنامه غذایی ام را رها کنم و نادیده بگیرم، آیا خودم ناراحت و دلسرد نخواهم شد؟
  2. چرا برای من راضی کردن یک نفر دیگر، مهم تر از تندرستی و خورسند بودن خودم است؟

مادامی که رفتار شما مودبانه و قاطع باشد، مستحق و شایسته اید که آنچه برایتان مفید است را انجام دهید. افرادی که اصرار و تعارف زیاد به خوردن می کنند غیر منطقی رفتار میکنند و نه شما.

say_no_to_insist.1455362327.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)