ابزار کاربر

ابزار سایت


scale

ترازوی روزانه برای چیست؟

بیشتر نرم‌افزارها فقط به شمارش کالری بسنده می‌کنند. در حالیکه یک مورد بسیار مهم این است که انرژی روزانه دریافتی از کدام منابع مغذی و به چه میزان تامین شده‌اند. ترازوی روزانه، میزان بودجه کالری روزانه را بعلاوه‌ی فعالیت بدنی در مفه سمت چپ ترازو و انرژی دریافتی خوراکی‌ها را به تفکیک کربوهیدرات، پروتئین و چربی در کفه سمت راست نشان می‌دهد. بدین ترتیب کاربر اولا می‌داند که آیا توازن انرژی مصرفی و دریافتی داشته‌است یا نه، دوما می‌داند که آیا در مصرف هیچکدام از مواد مغذی اصلی زیاده‌روی و یا کوتاهی کرده‌است. این ترازو به نوعی خلاصه‌ی کارنامه‌ی روزانه‌ی کاربر در اپلیکیشن خورشاد است.

scale.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)