ابزار کاربر

ابزار سایت


sensory_specific_satiety

سیری موردی Sensory-Specific Satiety

مردم وقتی انتخاب های زیادی دارند، بیشتر میخورند تا زمانی که فقط یک نوع خوراکی وجود دارد. در حالت اول ممکن است که فرد نسبت به یک نوع غذا احساس سیری کند ولی هنوز اشتها دارد از غذاهای دیگر بخورد. این پدیده هر چند می تواند به مصرف متعادل همه گروه های غذایی کمک کند ولی ممکن است که به مصرف بیش از حد انرژی بی انجامد.

sensory_specific_satiety.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)