ابزار کاربر

ابزار سایت


setting

در تنظیمات، تولید برنامه غذایی روزانه خورشاد چکار می‌کند؟

اپلیکیشن خورشاد این قابلیت را دارد که یک برنامه‌ی غذایی با میزان کالری روزانه مشخص منطبق با نیاز بدن شما برایتان طراحی کند. این برنامه شامل شش وعده‌ی اصلی و میان‌وعده در روز است. پس از ثبت مشخصات اولیه و ورود به برنامه، برنامه‌ی روزانه در اختیار شما قرار می‌گیرد. اگر تمایل دارید که این برنامه‌را فعال و یا غیر فعال کنید، می‌توانید از قسمت تنظیمات این کار را انجام دهید.

setting.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)