ابزار کاربر

ابزار سایت


side_effect

چرا رژیم خورشاد عوارض رایج رژیم‌های دیگر را ندارد؟

در یک عبارت، برنامه خورشاد جامع و مانع است. یعنی فقط به یک مورد تمرکز نشده‌است، بلکه به همه اصول کلی و علمی که در برنامه غذایی یک فرد اهمیت دارند توجه شده‌است.

side_effect.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)