ابزار کاربر

ابزار سایت


side_effect

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
side_effect [2018/07/10 10:24]
pezhman ایجاد شد
side_effect [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +
 +
 +====== چرا رژیم خورشاد عوارض رایج رژیم‌های دیگر را ندارد؟======
 در یک عبارت، برنامه خورشاد جامع و مانع است. در یک عبارت، برنامه خورشاد جامع و مانع است.
-یعنی فقط به یک مورد تمرکز نشده‌است، بلکه به همه اصول کلی و علمی که در برنامه غذایی یک فرد اهمیت دارند توجه شده‌است.{{:​23----01.jpg?​direct&​200 |}}+یعنی فقط به یک مورد تمرکز نشده‌است، بلکه به همه اصول کلی و علمی که در برنامه غذایی یک فرد اهمیت دارند توجه شده‌است.{{:​23----01.jpg?​direct&​500 |}}
side_effect.1531202041.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)