ابزار کاربر

ابزار سایت


side_effect

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


چرا رژیم خورشاد عوارض رایج رژیم‌های دیگر را ندارد؟

در یک عبارت، برنامه خورشاد جامع و مانع است. یعنی فقط به یک مورد تمرکز نشده‌است، بلکه به همه اصول کلی و علمی که در برنامه غذایی یک فرد اهمیت دارند توجه شده‌است.

side_effect.1535454569.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)