ابزار کاربر

ابزار سایت


starch

چه میزان نشاسته در روز مجاز است؟

حدود پنجاه تا پنجاه و پنج درصد انرژی روزانه باید از کربوهیدرات باشد که در برنامه خورشاد هم چنین در نظر گرفته‌ شده‌است.

starch.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)