ابزار کاربر

ابزار سایت


starch

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
starch [2018/07/10 10:23]
pezhman ایجاد شد
starch [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-حدود پنجاه تا پنجاه و پنج درصد انرژی روزانه باید از کربوهیدرات باشد که در برنامه خورشاد هم چنین در نظر گرفته‌ شده‌است.{{:​22----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 +====== چه میزان نشاسته در روز مجاز است؟ ====== 
 + 
 +حدود پنجاه تا پنجاه و پنج درصد انرژی روزانه باید از کربوهیدرات باشد که در برنامه خورشاد هم چنین در نظر گرفته‌ شده‌است.{{:​22----01.jpg?​direct&​500 |}}
starch.1531201986.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)