ابزار کاربر

ابزار سایت


starch

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


چه میزان نشاسته در روز مجاز است؟

حدود پنجاه تا پنجاه و پنج درصد انرژی روزانه باید از کربوهیدرات باشد که در برنامه خورشاد هم چنین در نظر گرفته‌ شده‌است.

starch.1535454486.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)