ابزار کاربر

ابزار سایت


steaming

بخار پز

بخار پز یعنی استفاده از حرارت مقدار کمی آب جوش. سبزیجات را یک لایه درون بخار پز یا توری بخارپز بچینید و آنها را روی آب در حال جوش قرار دهید. زمانی سبزیجات را به بخارپز اضافه کنید که آّب به جوش آمده باشد سپس در آن را ببندید. هنگامی که درپوش لرزید یا بخار خارج شد، حرارت را کاهش داده تا آب در همان نقطه جوش باقی بماند. بخارپز کردن سبزیجات کمی بیشتر از آب پز کردن طول میکشد، ولی هدر رفت مواد مغذی و طعم در این روش کمتر است.

steaming.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)