ابزار کاربر

ابزار سایت


stick_to_plan_for_maintenance

پایبندی به برنامه برای حفظ وزن

رژیم غذایی باید همیشه و هر روز رعایت شود. ایده رژیم در طول هفته و تقلب و خوردن بی‌رویه در آخر هفته معنی ندارد. عادت به غذاخوردن درست باید همیشه و پیوشته تمرین شود تا تبدیل به عادت دایمی شود. مطالعات ارتباط تثبیت وزن و پایبندی دایمی به برنامه رژیمی را تایید میکنند.

stick_to_plan_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)