ابزار کاربر

ابزار سایت


sustainable_changes_for_maintenance

تغییرات پایدار برای حفظ وزن

دلیل اصلی که افراد در کاهش وزن، لاغری و تثبیت وزن شکست میخورند اینست که یک برنامه غیر واقع‌بینانه و غیر علمی را دنبال میکنند. برنامه‌ای که برای دراز مدت نمیتوان آنرا ادامه داد، یا غیر ممکن است و یا غیر سالم.

این افراد احساس می‌کنند که چیزی را گم کرده‌اند و یا به اجبار از آنها گرفته شده‌است. این سبب میشود تا دوباره بیشتر وزن بگیرند و برنامه غذایی بدی را پی بگیرند.

کاهش وزن در نهایت برمیگردد به ایجاد تغییرات همیشگی در سبک زندگی.

موضوعات مربوطه:

بسته غذای رژیمی خورشاد

اپلیکیشن رژیمی خورشاد

sustainable_changes_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)