ابزار کاربر

ابزار سایت


tag1

اپليكيشنپس از رسيدن به وزن مناسب هم نياز است كه رژيم داشته باشم؟

من از بس مشغله كاري دارم اصلاً حواسم نيست كه در طول روز چه مي خورم و چقدر مي خورم چه كار بايد بكنم؟

جيره كالري چيست؟

كالري سوزانده چيست؟

كالري مصرف شده چيست؟

كالري باقيمانده چيست؟

بسته ورزشي چيست؟

چرا جمع انرژي برنامه غذاي روزانه دقيقا با جيره روزانه برابر نميشود؟

«افزودن كالري» براي چيست؟

نمودار «تراز» انرژي چگونه كار ميكند؟

نحوه پخت و محتويات غذاهاي رژيمي در برنامه روزانه چگونه است؟

نحوه اندازه گيري غذاهاي رژيمي چگونه است؟

چرا در اندازه گيري ها از ليوان استفاده شده است و نه از قاشق غذاخوري؟

نمودار وزن چگونه كار ميكند؟

نمودار تغذيه چيست؟

نمودار فعاليت چيست؟

«تازه ها» چيست؟

«آموزشي» چيست؟

«دانشنامه» چيست؟

ايا ميتوانم اطلاعات فردي خود را تغيير دهم؟

اگر فراموش كنم در روزهاي گذشته غذايي را وارد كنم، چه كنم؟

چرا فقط براي چند روز آينده برنامه غذايي دارم؟

چگونه در اپليكيشن به روزهاي ديگر بروم؟

آيا ميتوان از كيبورد فارسي براي وارد كردن اعداد استفاده كرد؟

اگر غذايي در ليست غذاها وجود ندارد چه كنم؟

tag1.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)