ابزار کاربر

ابزار سایت


test

اپلیکیشن خورشاد در تعیین وزن هدف برای کاربر جدید فاکتورهای متعددی را در نظر می‌گیرد که مهمترین آنها میزان اضافه وزن و میزان کالری مورد نیاز روزانه فعلی فرد است. به طور کلی هر برنامه‌ای که شامل کاهش شدید انرژی روزانه دریافتی به منظور کاهش مقدار زیادی از وزن بدن باشد، عواقب بسیار بدی خواهد داشت.

test.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)