ابزار کاربر

ابزار سایت


track_intake_for_maintenance

ثبت خوراکیهای مصرفی برای حفظ وزن

مطالعات فراوان نشان داده است که کسانی که کالری غذا و فعالیت بدنی را مرتبا ثبت و پایش می‌کنند در کاهش وزن و لاغری موفقیتر هستند.

موضوعات مربوطه: اپلیکیشن رژیمی خورشاد

track_intake_for_maintenance.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)