ابزار کاربر

ابزار سایت


useful

برای چه کسانی اپلیکیشن خورشاد قابل استفاده است؟

اپلیکیشن خورشاد برای هر فردی بالای دو سال قابل استفاده است، مرد یا زن، با هر قد و وزنی. هرکدام برنامه ویژه خود را خواهند داشت.

useful.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)