ابزار کاربر

ابزار سایت


weight

وزن بدن

وزن بدن مجموع استخوان، ماهیچه، ارگانها، مایعات و بافت چربی است که با رشد، وضعیت باز ساخت، تغییرات فعالیت فیزیکی و افزایش سن دچار تغییر می شوند. وزن بدن توسط سیستم عصبی، هورمون، ساختار های شیمیایی و همچنین مشخصات ژنتیکی و تعادل انرژی دریافتی و مصرفی در یک محدوده نسبتاً دقیق تنظیم می شود. ساختار غیر نرمال این مجموعه پیچیده می توان سبب نوسانات وزن و معمولا منجر به اضافه وزن و چاقی می شود. کمبود وزن هم مشکل دیگری است که معمولا ناشی از عوامل اصلی دیگری مانند بیماری، اختلالات تغذیه و یا مشکلات روحی روانی است.  

عناصر وزن بدن

از گذشته وزن بدن به دو قسمت دسته بندی شده است؛ توده چربی و توده بدون چربی. توده چربی شامل همه منابع بدن از جمله مغز، استخوان و بافت چربی است و توده بدون چربی شامل آب، پروتئین و مواد معدنی است. نسبت توده های بدون چربی تقریبا برای همه افراد ثابت است. واژه توده لخم بدن (که ماهیچه ها هستند) گاهی به جای واژه توده بدون چربی استفاده می شود. مردان نسبت به زنان ماهیچه بیشتری دارند و با ورزش بیشتر می شود و در سالمندی کاهش می یابد. ماهیچه ها فاکتور مهمی در نرخ متابولیسم بدن هستند و کاهش ماهیچه ها پیشرفت کاهش وزن را دچار مشکل می کند و بنابراین برای داشتن کاهش وزنی در دراز مدت، مطلوب است که ضمن از دست دادن چربی، توده بدون چربی و متابلویسم در حالت استراحت ثابت نگه داشته شوند. آب ۶۰ تا ۶۵ درصد وزن بدن را تشکیل می دهد بسیار متغیر است و میزان آبی که می نوشیم ممکن است تا چند کیلوگرم وزن را جا به جا کند.

weight.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)