ابزار کاربر

ابزار سایت


weight_regulation

مکانیزم تنظیم وزن بدن

متابولیسم در حال استراحت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد انرژی مصرفی روزانه است که با افزایش سن و یا محدودیت انرژی دریافتی کاهش می یابد. از مقدار انرژی دریافتی به هر دلیلی خیلی کمتر از حد مورد نیاز باشد، سوخت و ساز انرژی در این حالت بسیار افت می کند به طوریکه طی دو هفته ۱۵ درصد کاهش می یابد. قسمتی از انرژی صرف فعالیت های فیزیکی غیر ورزشی مانند رفتن به سرکار، تایپ و مانند آن می شود (کلا هر آنچه غیر از خوابیدن، خوردن و ورزش کردن). افرادی که به طور عادی تحرک کمی در محل کار، مدرسه و منزل دارند باید تغییراتی ایجاد کنند که روزانه حدود ۲ ساعت و نیم در حالت ایستاده و یا در حرکت باشند. قسمت سوم مصرف انرژی روزانه به فعالیت های ورزشی مربوط است که در حالت عادی ۱۵ تا ۳۰ درصد انرژی روزانه است. این قسمت متغیر ترین پارامتر انرژی مصرفی روزانه است.

مکانیزم درونی تنظیم وزن بدن در کوتاه مدت

در کوتاه مدت روش های کنترلی بدن به فاکتورهای گرسنگی، سیری و اشتها توجه دارد.

سیری وقتی اتفاق می افتد که غذا بیش از نیاز مصرف شده و باید ذخیره شود. گرسنگی وقتی اتفاق می افتد که بدن نیاز به غذا دارد و به ذخیره های پیشین رجوع می کند. محرک های فیزیکی گرسنگی بسیار قوی تر محرک های فیزیکی سیری هستند و به سادگی می شود نشانه های سیری را نادیده گرفت. معمولاً جوان تر ها پاسخ های لحظه ای به کم خوری یا بیش خوری می دهند ولی با بالا رفتن سن چنین توانایی ندارند و در معرض افزایش یا کاهش وزن ناخودآگاه هستند.

weight_regulation.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:45 (ویرایش خارجی)