ابزار کاربر

ابزار سایت


wiki

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
wiki [2018/07/22 10:25]
pezhman ایجاد شد
wiki [2020/02/03 05:45] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-دانشنامه‌ی خورشاد شامل اطلاعات بسیار خوبی در زمینه‌ی تغذیه، مواد غذایی و آشپزی و موارد متعدد دیگری است. می‌توانید هم از طریق اپلیکیشن و هم از طریق وبسایت خورشاد به دانشنامه دسترسی داشته باشید.{{:​40----01.jpg?​direct&​200 |}}+ 
 + 
 + 
 +====== چگونه از دانشنامه خورشاد استفاده کنیم؟ ====== 
 + 
 +دانشنامه‌ی خورشاد شامل اطلاعات بسیار خوبی در زمینه‌ی تغذیه، مواد غذایی و آشپزی و موارد متعدد دیگری است. می‌توانید هم از طریق اپلیکیشن و هم از طریق وبسایت خورشاد به دانشنامه دسترسی داشته باشید.{{:​40----01.jpg?​direct&​500 |}}
wiki.1532238906.txt.gz · آخرین ویرایش: 2020/02/03 05:41 (ویرایش خارجی)